Obecný úrad Bzince  pod Javorinou hľadá pre novovznikajúcu Prevádzku s.r.o. účtovníčku. Požiadavky: stredné vzdelanie ekonomického zamerania, podvojné účtovníctvo, personalistika a mzdy, dane, odborná prax min. 5 rokov.

Predpoklad pracovného úväzku: 25 – 100%. Akceptujeme zdravotné znevýhodnenie.

„Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.