pdf subor

Obec Bzince pod Javorinou, ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územno- plánovacej dokumentácie oznamuje verejnosti a všetkým dotknutým právnickým a fyzickým osobám prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2017 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou.

 

Verejné prerokovanie spojené s výkladom spracovateľa sa bude konať

6.9. 2017 (streda) o 17.00hod. v priestoroch Obecného úradu Bzince pod Javorinou.

Kompletnú dokumentáciu si môžete stiahnúť tu.