Zápisnica z OZ konaného dňa 19.06.2019 na Hrubej Strane

zápisnica_zo_zastupitelstva_19_06_2019.pdf

Zápisnice z roku 2014

Zápisnice z roku 2013

Zápisnice z roku 2012

Zápisnice z roku 2011