Zápisnica_podpísaná.pdf714.54 KB

Doplnenie k výzve - VZN o názvoch ulíc

Celý proces realizácie VZN v prípade schválenia je dlhodobá záležitosť. Od výmeny dokladov až po označenie ulíc a priestranstiev..

Zápisnica z OZ konaného dňa 19.06.2019 na Hrubej Strane

zápisnica_zo_zastupitelstva_19_06_2019.pdf

Zápisnice z roku 2014