Zápisnica podpísaná.pdf Adobe Acrobat Reader DC

pdfZápisnica_podpísaná.pdf714.54 KB

Doplnenie k výzve - VZN o názvoch ulíc

Celý proces realizácie VZN v prípade schválenia je dlhodobá záležitosť. Od výmeny dokladov až po označenie ulíc a priestranstiev..

Neznamená to, že na druhý deň po schválení musia byť všetky doklady vymenené. OR PZ príde do obce doklady meniť a výmena dokladov je bezplatná, pretože sa jedná o zmenu - povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona. Čísla domov ostávajú zachované, takže sa nejedná o zmenu adresy ale jej doplnenie o ulicu. Doklady stačí vymieňať aj priebežne podľa platnosti.

 pdfZápisnica_podpísaná.pdf714.54 KB