Vážení občania,

Prihováram sa vám ako starosta obce v týchto neľahkých dňoch nášho života. Nie však preto, aby som opakoval pokyny a výzvy, ktoré v posledných týždňoch počúvate z každej strany. Myslím si, že pre každého rozumného človeka sú dostatočne jasné.

Vážení spoluobčania,

Mám za to, že obecný úrad v minulom roku vykonal množstvo rôznych spôsobov, ako vám občanom poukázať na nutnosť triedenia odpadu v našej obci. Samozrejme ten najdôležitejší dôvod sú naše peňaženky. Vďaka vám, ktorí ste

OZNAM pre chovateľov psov –UPOZORNENIE

 

Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov č.282/2002 Z.z.

Žiadame držiteľov psov o dodržiavanie nasledovných zásad pre vodenie psov: