Vážení občania,

V mesiaci október 2019 bolo spustené verejné pripomienkovanie návrhu Všeobecno záväzného nariadenia k názvom ulíc. Niektorí z vás na tento návrh reagovali na stretnutiach s vami v mesiaci november a reagujú, za čo im ďakujem.