Okrsky vytvorené v obci Bzince pod Javorinou pre voľby do Národnej rady SR

Oznámenie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020.

Vážená pani starostka, pán starosta,

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, Koordinátor regionálneho značenia v Kopaničiarskom regióne, vyhlásila dňa 22.10.2019

Zber použitého oleja

z domácností

 

Naša obec v spolupráci s Trafin Oil SK sa zapojila do zberu

použitého kuchynského oleja.

Vážení občania,

Podľa zákona 369/1990 z.z. o obecnom zriadení, paragraf 11b, vás starosta obce spoločne s obecným zastupiteľstvom

Výzva:

Obecný úrad hľadá záujemcu o vykonávanie zimnej údržby na sezónu 2019/2020 – obdobie 15.11.2019 – 31.3.2020 pre centrálnu časť obce – Bzince pod Javorinou. Bližšie informácie u starostu obce – osobne alebo telefonicky na čísle 0907776580.