Vážený pán starosta,

na jeseň sme Vás navštívili s ponukou aj pre Vašich občanov, využívať sociálne služby  v dennom stacionári. Denný stacionár sme otvorili už v januári. Prijímatelia sociálnej služby  tu majú zabezpečenú nielen opateru a teplý obed, ale