Mgr.Tomáš Pobjecký

konateľ spoločnosti EuroDent s.r.o.

00 421 907 635 591

www.euro-dent.sk

 

 

eurodent_Bzince_DX_oznam.pdf123.78 KB

OZNAM

Starosta Obce Bzince pod Javorinou oznamuje, že podnety- žiadosti za účelom ich zapracovania do  Zmien a doplnkov č.2/2019 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou, je možné predložiť na obecný úrad v Bzinciach pod Javorinou najneskôr do 31.08.2019.

 

Rokovanie OZ sa uskutoční 7. augusta 2019 o 17:00 hod. v malej sále DHZ Bzince pod Javorinou.

Rokovací poriadok Obecného zastupitel'stva v Bzinciach pod Javorinou

 

Rokovaci_poriadok_OZ 2020.pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Od Bojtárov do Žakovej doliny + Odbočka. Lehota na predkladanie ponúk do 04.07.2019 do 12:00 hod.

Vyzva_3117.pdf

Starosta obce Bzince pod Javorinou Vás pozýva na zasadanie OZ 19.6.2019 o 17,00hod na Hrubej Strane

Pozvánka .pdf

Dobrý deň,

vzhľadom na skutočnosť, že budova štátnej správy na Starej Turej, v ktorej sídli aj detašované pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, je v rekonštrukcii,