Od 6.11.2018 je povinná registrácia chovu ošípaných - podrobnosti tu.

Oznam:

Zubná ambulancia DENTALEX s.r.o. Bzince pod Javorinou čerpá riadnu dovolenku v termíne 17. – 28.8.2020. Zastupuje MUDr. Gulová, Moravské Lieskové.

 

Po mnohých urgenciách a žiadostiach o opravu cesty Bzince – Cetuna v správe TSK, začína 22.08.2018 oprava úseku od mostu k cintorínu po družstvo. Oprava bude vykonaná v termíne od 22. do 29. augusta 2018. Ďakujeme za zhovievavosť pri zhoršenom prejazde týmto úsekom počas opráv.

z dôvodu nadmerných horúčav a vysychania vodných tokov, v dôsledku čoho dochádza k úhynu rýb vo vodných tokoch, informujeme, na základe doporučenia OÚ Nové Mesto nad Váhom, o zákaze odberu povrchových vôd z vodných tokov.