Podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zverejňujem za kalendárny rok 2020 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára.

Majetkové_priznanie_starostu_za_rok_2020.pdf

Obecný úrad Bzince  pod Javorinou hľadá pre novovznikajúcu Prevádzku s.r.o. účtovníčku. Požiadavky: stredné vzdelanie ekonomického zamerania, podvojné účtovníctvo, personalistika a mzdy, dane, odborná prax min. 5 rokov.

Predpoklad pracovného úväzku: 25 – 100%. Akceptujeme zdravotné znevýhodnenie.