„Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.

O Z N A M

Vzhľadom k pretrvávajúcej pandemickej situácii a s cieľom vyjsť v ústrety vám občanom, obecný úrad Oznamuje, že dochádza k zmene doručenia rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti.

Pozvánka_na_OZ.pdf

Rešpektujúc názory občanov obecný úrad a obecné zastupiteľstvo stiahlo z programu dnešného rokovania obecného zastupiteľstva návrh na výpoveď nájomnej zmluvy MUDr. Emílie Dovalovej.