Vážení občania,

Podľa zákona 369/1990 z.z. o obecnom zriadení, paragraf 11b, vás starosta obce spoločne s obecným zastupiteľstvom

Výzva:

Obecný úrad hľadá záujemcu o vykonávanie zimnej údržby na sezónu 2019/2020 – obdobie 15.11.2019 – 31.3.2020 pre centrálnu časť obce – Bzince pod Javorinou. Bližšie informácie u starostu obce – osobne alebo telefonicky na čísle 0907776580.

Kopaničiarsky región – miestna akčná  skupina v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ hľadá záujemcov na pozíciu obecného koordinátora.

Mgr.Tomáš Pobjecký

konateľ spoločnosti EuroDent s.r.o.

00 421 907 635 591

www.euro-dent.sk

 

 

eurodent_Bzince_DX_oznam.pdf123.78 KB

OZNAM

Starosta Obce Bzince pod Javorinou oznamuje, že podnety- žiadosti za účelom ich zapracovania do  Zmien a doplnkov č.2/2019 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou, je možné predložiť na obecný úrad v Bzinciach pod Javorinou najneskôr do 31.08.2019.

 

Rokovanie OZ sa uskutoční 7. augusta 2019 o 17:00 hod. v malej sále DHZ Bzince pod Javorinou.