Vážení občania,

Dňom 30.4.2020 končí predĺžená platnosť nálepiek za smetné nádoby za rok 2019.  Najbližší vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v Bzinciach pod Javorinou 11.5. a v miestnych častiach 14.5.2020.

PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia.

Vážení rodičia!

"Zápis žiakov do prvého ročníka" sa uskutoční podľa rozhodnutia MŠ SR.

Vážení občania,

Prihováram sa vám ako starosta obce v týchto neľahkých dňoch nášho života. Nie však preto, aby som opakoval pokyny a výzvy, ktoré v posledných týždňoch počúvate z každej strany. Myslím si, že pre každého rozumného človeka sú dostatočne jasné.

Vážení spoluobčania,

Mám za to, že obecný úrad v minulom roku vykonal množstvo rôznych spôsobov, ako vám občanom poukázať na nutnosť triedenia odpadu v našej obci. Samozrejme ten najdôležitejší dôvod sú naše peňaženky. Vďaka vám, ktorí ste