Vážení občania,

V mesiaci október 2019 bolo spustené verejné pripomienkovanie návrhu Všeobecno záväzného nariadenia k názvom ulíc. Niektorí z vás na tento návrh reagovali na stretnutiach s vami v mesiaci november a reagujú, za čo im ďakujem.

Okrsky vytvorené v obci Bzince pod Javorinou pre voľby do Národnej rady SR

Oznámenie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020.

Vážená pani starostka, pán starosta,

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, Koordinátor regionálneho značenia v Kopaničiarskom regióne, vyhlásila dňa 22.10.2019