Vzhľadom k výraznému zníženiu podielových daní, ktoré nám zasiela štát sme museli prijať úsporné opatrenia týkajúce sa šetrenia financií obce. Skúšobne sme osvetlenie vypli zatiaľ do konca júna. Následne vyhodnotíme aký to má pre obec význam.

Ďakujem za pochopenie.

S pozdravom

Ing.Dušan Málik

Starosta obce

Vážení občania,

Dňom 30.4.2020 končí predĺžená platnosť nálepiek za smetné nádoby za rok 2019.  Najbližší vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v Bzinciach pod Javorinou 11.5. a v miestnych častiach 14.5.2020.

PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia.

Vážení rodičia!

"Zápis žiakov do prvého ročníka" sa uskutoční podľa rozhodnutia MŠ SR.