OZNAM pre chovateľov psov –UPOZORNENIE

 

Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov č.282/2002 Z.z.

Žiadame držiteľov psov o dodržiavanie nasledovných zásad pre vodenie psov: