Verejné obstarávanie

V tejto sekcii si môžete pozrieť informácie o verejnom obstarávaní v obci Bzince pod Javorinou.

Zákon č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.

Suhrnny_protokol_zakazky_c10024.pdf

Suhrnny_protokol_zakazky_c8116.pdf

Suhrnny_protokol_zakazky_c8176.pdf

Suhrnny_protokol_zakazky_c8299.pdf

Suhrnny_protokol_zakazky_c8667.pdf

Vyzva_7650.pdf