pdf subor

Predmet zakázky: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie Bzince pod Javorinou, miestna časť Hrušové – vodovod a kanalizácia, posúdenie existujúceho stavu a návrh opatrení Bzince pod Javorinou – vodovod. Výber

Predmet zakázky: Polohopisné a výškopisné zameranie cca 15 km uličných pásov a areálov existujúcich vodárenských objektov. Výber