Verejné obstarávanie

V tejto sekcii si môžete pozrieť informácie o verejnom obstarávaní v obci Bzince pod Javorinou.

Zákon č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.

Názov zákazky : Zberný dvor Bzince pod Javorinou 1.etapa a státia pre kontajnery

 

Vyzva_2740-2_Zberný_dvor_1.etapa.pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Od Bojtárov do Žakovej doliny + Odbočka. Lehota na predkladanie ponúk do 04.07.2019 do 12:00 hod.

Vyzva_3117.pdf