Verejné obstarávanie

V tejto sekcii si môžete pozrieť informácie o verejnom obstarávaní v obci Bzince pod Javorinou.

Zákon č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.

5191.pdf

Čestné_vyhlásenie_ku_účasti_vo_VO.docx

tech.špec_-env.doc

 

Suhrnny_protokol_zakazky_c4194-2.pdf

Aktualizácia Územnoplánovacej dokumentácie obce Bzince pod Javorinou

 

4194.pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Komplexná výmena kotla a rozvodov

Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_kotol.pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Materská škola - „Hospodársky pavilón“– Zmena stavby na nový účel

„učebný pavilón“

 Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_MS.pdf

Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_MS.docx

Názov zákazky: Rekonštrukcia časti oplotenia, skladu a parkoviska na hornom cintoríne - 1 etapa

Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_cintorin.pdf